Over Theo Kemper

Sinds 2000 ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam als interimmanager en organisatieadviseur.
Dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf, maar ook vanuit netwerken met andere interimmanagers en voor interim bureaus.
Mijn opdrachten doe ik in heel Nederland.

Mijn inspiratie

Mensen en organisaties een stap verder in hun ontwikkeling helpen inspireert mij.
Concreet betekent dit:

  • Leidinggeven, bijsturen van werkprocessen die niet op orde zijn
  • Interveniëren in een samenwerking tussen (groepen) mensen die is vastgelopen
  • Financiële positie op orde helpen brengen
  • Leidinggeven aan een veranderopgave of aan een crisisinterventie
  • Fusies en ontvlechtingen

Ik ben hierin betrokken bij mijn opdrachtgevers en richt me op datgene dat nodig is.


Testimonial

Eerste indruk rustige man. Na korte tijd blijkt hij een stevige maar weloverwogen aanpak te hebben. Kwam in een situatie met grote werkachterstanden en heeft dit snel en goed weten te verbeteren. Kreeg daarna de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie die in een bestuurlijk complexe omgeving voor een totale afbouw stond. Afbouw scenario is gedegen en met bestuurlijk draagvlak doorlopen en met zorg en zorgvuldigheid voor de medewerkers. “Ontzorgt” de opdrachtgever. Geeft tijdig de juiste informatie, heeft een goed beeld waar knelpunten zich voordoen en lost dit op. Kortom hij levert.

Dagelijks Bestuur Service Bureau Gemeenten
Jhr. M. Röell, burgemeester Baarn
Dhr. H. Buijtelaar, wethouder Amersfoort
Mw. L. Karsten, onafhankelijk lid


Mijn visie

Ik geloof dat organisatieontwikkelingen en veranderingen alleen in gezamenlijkheid succesvol kunnen plaatsvinden. Organisatieveranderingen kun je niet eenzijdig opleggen.
Veranderen doen mensen uiteindelijk zelf. Op basis van een gedeeld gevoel van urgentie of groot verlangen komen veranderingen tot stand. Ik betrek daarom alle relevante partijen bij veranderingen in een organisatie. Voor verandering is instemming en overeenstemming nodig over de noodzaak tot veranderen.
Er zijn grenzen aan deze ontwikkel aanpak: Om voortgang en snelheid in het proces te houden pak ik door waar nodig, leg keuzes voor of neem zelf een besluit.

In trefwoorden ben ik:

Visie gedreven en resultaatgericht, constructief, teamspeler, inspirerend, transparant, humorvol, betrokken, flexibel, afspraak is afspraak.

Opleidingen

  • Universiteit Utrecht: Bestuurskunde- en Organisatiekunde, afstudeerrichting strategisch management
  • Universiteit Nijenrode: Professionalisering Interim Management
  • NMI: mediator
  • ICM: Coach
  • Diverse cursussen op het gebied van management en persoonlijke ontwikkeling

Op verzoek stuur ik u graag een uitgebreid CV


Testimonial

Wassenaar interim

“ Theo is een scherpe analyticus die met chirurgische precisie blootlegt welke kwetsbaarheden er in een organisatie zijn als het gaat over onderlinge samenwerking, strategie, planning/control en bedrijfsvoering. Hij kijkt goed en zorgvuldig en weegt zijn woorden om daarna een werkbaar Plan van Aanpak binnen de gestelde deadline op te leveren.
Hij schroomt niet om dat te zeggen tegen bestuurders en medewerkers wat benoemd moet worden. De soms lastige boodschap laat hij met gevoel en respect voor betrokkenen zorgvuldig in de organisatie landen.
Theo heeft bij ons een belangrijke ontwikkelstap voor ons als bestuur en voor onze organisatie gerealiseerd”.

Mr. S.C.C.M. Potters, burgemeester gemeente De Bilt