Opdrachtgevers

Opdrachten

De duur van mijn opdrachten liggen tussen 6 en 18 maanden.

Huidige opdrachten:

 • Algemeen directeur
 • Gemeentesecretaris  
 • Strategisch organisatieadviseur
 • Coaching
 • Mediation

Opdrachten uit het verleden

 • Directeur Strategie en Ontwikkeling
 • Directeur Sociaal Domein
 • Manager afdelingen Kwaliteit en Leerplicht/RMC cluster Sociale Dienstverlening
 • Manager afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Burgerzaken
 • Manager Sociale Zaken
 • Manager afdeling Publiekszaken en kwartiermaker Klant Contact Centrum (KCC)
 • Sectordirecteur Welzijn en Publiekszaken
 • Manager afdelingen Informatisering en Automatisering; GEO informatie en Facilitaire Dienst
 • Projectleider vorming Klant Contact Centrum
 • Projectleiding reorganisatie manager afdeling Vastgoed Vergunningen
 • Projectleider Dienstverleningsconcept