Interim management en advies

Wat mag u van mij verwachten:
Zaken voor elkaar krijgen, sturing geven, daadkracht en een constructieve samenwerking, dat is mijn toegevoegde waarde. Ik lever een bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelen, door scherp te luisteren, goed door te vragen en creatief mee te denken

Mijn aanpak als interim manager en organisatieadviseur

Ik ben transparant in mijn manier van werken. Ik ben zowel doel- als procesgericht. Ik werk altijd op basis van een plan van aanpak. Dit plan wordt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever opgesteld en zonodig tussentijds bijgesteld. Mijn opdrachten zijn primair gericht op het versterken van de dienstverlening van mijn opdrachtgevers. Vaak in combinatie met een organisatieverandering op tactisch- of strategisch niveau. Vooraf gestelde doelen bereik ik samen met de organisatie door mijn coachende stijl van leidinggeven. Hierin ben ik begripvol en confronterend: “hard met een hart”.

Moeizaam lopende samenwerkingsverbanden tussen (groepen) mensen breng ik in beweging, zonder dat een partij zich verliezer voelt. Het ombuigen van weerstand naar een constructieve werkhouding maakt hier een onderdeel van uit. De belangen van de organisatie verlies ik daarbij nooit uit het oog.

Als WOR bestuurder beschouw ik de OR als bondgenoot en niet als tegenmacht.

Ik ben 20 jaar werkzaam als interim manager en organisatieadviseur waarvan de laatste 15 jaar bij en voor gemeenten. Al mijn opdrachten hebben, naast het adviseren van bestuurders en het verzorgen van de dagelijkse leiding, een veranderopgave of een crisisinterventie.

Mijn werkgebied richt zich op:

  • Ministeries, Provincies en Gemeenten
  • Non-profit organisaties
  • Organisaties in de gezondheidszorg

testimonial

“Namens Berenschot heeft Theo in de rol van interim directeur de opdracht gehad om het Service Bureau Gemeenten te ontmantelen en de activiteiten en de medewerkers bij zeven gemeenten in de regio Eemland, waaronder gemeente Amersfoort, onder te brengen.

Ik heb met bewondering gekeken naar de manier waarop Theo in een behoorlijke vaart deze operatie succesvol en harmonisch heeft weten uit te voeren. Theo heeft snel inzicht en overzicht en weet zowel vanuit inhoud als door zijn persoonlijkheid betrokkenen aangesloten te houden. Hij betrekt en ontzorgt. Theo is rustig, heeft een open en transparante werkstijl en vraagt zijn omgeving feedback op zijn opereren. De kracht van Theo zit hem in de combinatie van die bijzonder plezierige omgang met een gedreven totaal-aanpak. “

drs. Daniƫlle Bogie, Berenschot

testimonial

Buitengewoon knap hoe snel je hebt aangesloten op onze manier van werken. Ondertussen stuur je rustig en kordaat mensen en processen bij, om je opdrachtdoelen te bereiken.
Je gunt anderen de credits die ze verdienen en je staat zelf op de voorgrond waar dat nodig is. Je hebt in korte tijd onze ABG-organisatieontwikkeling een enorme stap vooruit geholpen. We hebben de samenwerking als plezierig ervaren. 

dr. Jan Boelhouwer
voorzitter ABG-gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen
burgemeester Gilze en Rijen