Coaching en Mediation

Als coach werk ik individueel (persoonlijke- en werk gerelateerde ontwikkeling) en voor groepen (managementteams, teams van medewerkers).

In mijn aanpak als mediator bepalen betrokkenen zelf de oplossing. Voorwaarden voor succes zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Mijn aanpak als coach

Mensen en teams helpen hun kwaliteiten vrij te maken om daarmee innerlijke drempels te slechten en  effectiever te kunnen zijn in hun (arbeidzame-) leven.

Individuele werkgerelateerde coaching

Als coach schep ik voorwaarden om het beste uit de gecoachte naar boven te laten komen. Ik luister actief, stel veel vragen, stel grenzen, zet mijn intuïtie in en confronteer waar nodig. Ik ben daarin altijd positief en ontwikkelingsgericht. Ik bevorder zelfsturing.

Team coaching

Organisaties ontwikkelen zich als teams zich ontwikkelen. Als teams goed draaien, draait een organisatie goed. 
Als teamcoach daag ik groepen graag uit om kritisch naar zichzelf te kijken. Om met elkaar op zoek te gaan naar een betere balans tussen productief zijn en prettig samenwerken.


testimonial

“Theo Kemper heb ik ervaren als een beschouwend, kundig en daadkrachtig gemeentesecretaris. Ik heb met hem een jaar mogen samenwerken in de gemeente Doetinchem. Hij keek kritisch naar de organisatie en schuwde het niet om moeilijke dingen bespreekbaar te maken. Dat was soms ongemakkelijk, maar daarmee zorgde hij wel voor bewuste keuzes en ook voor verandering. Wij hadden een prettige arbeidsrelatie, waarbij hij af en toe coachend optrad. Al met al kijk ik terug op een goede samenwerking..”

Drs. J. Huizinga, wethouder gemeente Doetinchem


Mijn aanpak als mediator

  “Vanuit vrijwilligheid en in vertrouwelijkheid gezamenlijk op zoek naar gedeelde belangen is mijn inzet als mediator.”

Mediation of conflictbemiddeling gebruik ik als interventie tussen personen of groepen mensen die een geschil met elkaar hebben. Als mediator kies ik zelf geen positie, doe geen voorstellen, maar schep condities waaronder partijen gezamenlijk aan een oplossing kunnen werken. Ik bevorder onderlinge communicatie waarbij niet de formele standpunten maar juist de daadwerkelijke belangen, wensen en behoeften centraal staan. Als mediator help ik zoeken naar opties voor oplossingsrichtingen die aansluiten bij de gedeelde belangen. De betrokkenen bepalen zelf de oplossing. Voorwaarden voor succes zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Hierover worden aan het begin van het proces schriftelijk afspraken met elkaar gemaakt.