Kemper Interim management
en advies

“Mijn inspiratie is mensen en organisaties een stap verder helpen in hun ontwikkeling”.

Wie ben ik

Sinds 2000 ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam als interimmanager en organisatieadviseur.
Dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf, maar ook vanuit netwerken met andere interimmanagers en voor interim bureaus.
Mijn opdrachten doe ik in heel Nederland.

meer lezen

Wat kan ik voor u betekenen

Zaken voor elkaar krijgen, sturing geven, daadkracht en een constructieve samenwerking. Dat is mijn toegevoegde waarde. Ik lever een bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelen.

Wat anderen over mij zeggen

Mensen en organisaties verder in hun ontwikkeling helpen inspireert mij. Maar inspireer ik ook andere mensen?

Verspreid over de website leest u in diverse testimonials wat opdrachtgevers over mij zeggen.

testimonial

“ Ik heb heel prettig met Theo samengewerkt bij de Ministeries van LNV en EZK waar hij een mooie en lastige veranderopdracht voor ons deed. Hij is analytisch sterk, begrijpt goed hoe weerbarstig ‘echte’ veranderingen in organisaties zijn en pakt dat heel gedegen aan. Kundig, maar ook met veel oog voor de mens. Theo komt goed tot zijn recht in een bestuurlijke omgeving. Ik weet hem zeker weer te vinden voor een mooie nieuwe veranderklus in de toekomst (want op de winkel passen vindt hij minder interessant) waar het in de eerste plaats draait om mensen!” 

Drs. E. Heijblom,
plv. Secretaris-Generaal Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

testimonial

Niet eerder kwam ik een manager tegen die zo empathisch kan ‘bezemen’. Scherp, analytisch en met een duidelijke visie leidt hij medewerkers en management, binnen de gestelde termijn, naar een helder geformuleerd einddoel. Daarbij houdt hij het tempo hoog zonder te overvragen. Lastige en soms pijnlijke knopen worden doortastend doorgehakt zonder een moment de menselijke kant uit het oog te verliezen.

Medewerkers voelen zich gezien en gehoord en zijn mede daardoor bereid om mee te gaan in lastige beslissingen. Met een open oog en een ruim hart geeft hij de mensen om zich heen positie en gunt hen de credits voor behaalde successen.
Iedere organisatie in zwaar weer wens ik Theo Kemper als interimmanager toe
“.

Ruth Gorissen, Gorissen communicatieadvies