Kemper Interimmanagement en advies Kemper Interimmanagement en advies

Over Theo Kemper

Sinds 2000 ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam als interimmanager en organisatieadviseur. Dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf, maar ook vanuit netwerken met andere interimmanagers en voor interim bureaus. Mijn opdrachten doe ik in heel Nederland.

In trefwoorden is mijn aanpak van werken te typeren als: Resultaatgericht, constructief, inspirerend, concreet, transparant, betrokken, afspraak is afspraak.

Beeldprofiel Theo Kemper from Marcel Terlouw on Vimeo.

Mijn inspiratie

Mensen en organisaties verder in hun ontwikkeling helpen inspireert mij. Concreet betekent dit: Leidinggeven, bijsturen van werkprocessen die niet op orde zijn, interveniëren in een samenwerking tussen (groepen) mensen die is vastgelopen, opstellen en (laten) uitvoeren van een bedrijfs- of projectplan. Ik ben hierin betrokken bij mijn opdrachtgevers en richt me op datgene dat nodig is.

Service Bureau Gemeenten

Testimonial

Service Bureau Gemeenten

"Eerste indruk rustige man. Na korte tijd blijkt hij een stevige maar weloverwogen aanpak te hebben. Kwam in een situatie met grote werkachterstanden en heeft dit snel en goed weten te verbeteren. Kreeg daarna de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie die in een bestuurlijk complexe omgeving voor een totale afbouw stond. Afbouw scenario is gedegen en met bestuurlijk draagvlak doorlopen en met zorg en zorgvuldigheid voor de medewerkers. "Ontzorgt" de opdrachtgever. Geeft tijdig de juiste informatie, heeft een goed beeld waar knelpunten zich voordoen en lost dit op. Kortom hij levert."

Dagelijks Bestuur Service Bureau Gemeenten
Jhr. M. Röell, burgemeester Baarn
Dhr. H. Buijtelaar, wethouder Amersfoort
Mw. L. Karsten, onafhankelijk lid

Mijn visie

Ik geloof dat organisatieontwikkelingen en veranderingen alleen in gezamenlijkheid succesvol kunnen plaatsvinden. Organisatieveranderingen kun je niet eenzijdig opleggen. Veranderen doen mensen uiteindelijk zelf. Op basis van een gedeeld gevoel van urgentie of groot verlangen komen veranderingen tot stand. Ik betrek daarom alle relevante partijen bij veranderingen in een organisatie. Voor verandering is instemming en overeenstemming nodig over de noodzaak tot veranderen. Er zijn grenzen aan deze ontwikkel aanpak: Om voortgang en snelheid in het proces te houden pak ik door waar nodig, leg keuzes voor of neem zelf een besluit.

Opleidingen

  • Universiteit Utrecht: Bestuurskunde, afstudeerrichting strategisch management
  • Universiteit Nijenrode: Professionalisering Interim Management
  • NMI: mediator
  • ICM: Coach
  • Diverse cursussen op het gebied van management en persoonlijke ontwikkeling
Gemeente Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht

Testimonial

Gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

"Theo Kemper had als interim programmadirecteur de opdracht om het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) bestuurlijk en ambtelijk te ontvlechten. In het bijzonder ging het daarbij om het sociaal domein. Hij wist deze taak veel sneller dan verwacht uit te voeren en dus substantieel bij te dragen aan kostenbesparingen en constructieve onderlinge samenwerkingsverbanden. Zijn aanpak is rustig en weloverwogen, deskundig en snel.
Wij kunnen hem aanbevelen!
".

De gemeentesecretarissen van de gemeenten
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren,
Annette van Hussel, Daan van der Spek en Jan Visser

Logo Gemeente Houten

Testimonial

Gemeente Houten

"Theo Kemper heeft als directeur strategie en ontwikkeling a.i. de verantwoordelijkheid gehad voor de ontwikkeling van het sociaal domein in Houten. Daarbij heeft hij zich gemanifesteerd als een man die weloverwogen, op basis van scherpe analyses en goede inzichten richting en sturing kan geven aan noodzakelijke ontwikkelingen. Hij stelt daarbij de medewerkers voorop en gaat uit van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd schuwt hij niet om waar nodig de vinger op de zere plek te leggen. Hij weet daad- en slagkracht te combineren met persoonlijke betrokkenheid en oog voor zijn omgeving. Graag heb ik dan ook gebruik gemaakt van zijn expertise om ook een onderzoek naar intensieve samenwerking in het sociaal domein tussen de gemeentelijke organisaties van Houten en Wijk bij Duurstede te leiden. "

Henny den Bieman, gemeentesecretaris Houten