Kemper Interimmanagement en advies Kemper Interimmanagement en advies

Interimmanagement en advies

Mijn werkgebied richt zich op:

  • Ministeries en Gemeenten: Sociaal Domein, Publiekszaken, Klant Contact Centrum, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, ICT en Bestuursondersteuning
  • Non profit organisaties
  • Organisaties in de gezondheidszorg

Mijn aanpak als interimmanager en organisatieadviseur

Wat mag u van mij verwachten:
Zaken voor elkaar krijgen, sturing geven, daadkracht en een constructieve samenwerking, dat is mijn toegevoegde waarde. Ik lever een bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelen. Op basis van een heldere, breed gedragen visie en een concreet plan van aanpak. Bij de uitvoering hiervan investeer ik in een goede onderlinge samenwerking. Ik stel mijn opdrachtgever centraal en lever een bijdrage aan de organisatieontwikkeling door scherp te luisteren, goed door te vragen en creatief mee te denken.

Logo ABG-gemeenten

Testimonial

ABG Gemeenten

"Buitengewoon knap hoe snel je hebt aangesloten op onze manier van werken. Ondertussen stuur je rustig en kordaat mensen en processen bij, om je opdrachtdoelen te bereiken.

Je gunt anderen de credits die ze verdienen en je staat zelf op de voorgrond waar dat nodig is. Je hebt in korte tijd onze ABG-organisatieontwikkeling een enorme stap vooruit geholpen. We hebben de samenwerking als plezierig ervaren.
"

dr. Jan Boelhouwer
voorzitter ABG-gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen
burgemeester Gilze en Rijen

Ik ben transparant in mijn manier van werken. Ik ben zowel doel- als procesgericht. Ik werk altijd op basis van een plan van aanpak. Dit plan wordt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever opgesteld en zonodig tussentijds bijgesteld. Mijn opdrachten zijn primair gericht op het versterken van de dienstverlening van mijn opdrachtgevers. Vaak in combinatie met een organisatieverandering op tactisch- of strategisch niveau. Vooraf gestelde doelen bereik ik samen met de organisatie door mijn coachende stijl van leidinggeven. Hierin ben ik begripvol en confronterend: "hard met een hart".

Moeizaam lopende samenwerkingsverbanden tussen (groepen) mensen breng ik in beweging, zonder dat een partij zich verliezer voelt. Het ombuigen van weerstand naar een constructieve werkhouding maakt hier een onderdeel van uit. De belangen van de organisatie verlies ik daarbij nooit uit het oog.

Gemeente Doetinchem

Testimonial

Gemeente Doetinchem

"Theo Kemper heb ik ervaren als een beschouwend, kundig en daadkrachtig gemeentesecretaris. Ik heb met hem een jaar mogen samenwerken in de gemeente Doetinchem. Hij keek kritisch naar de organisatie en schuwde het niet om moeilijke dingen bespreekbaar te maken. Dat was soms ongemakkelijk, maar daarmee zorgde hij wel voor bewuste keuzes en ook voor verandering. Wij hadden een prettige arbeidsrelatie, waarbij hij af en toe coachend optrad. Al met al kijk ik terug op een goede samenwerking.."

Drs. J. Huizinga, wethouder gemeente Doetinchem

Logo Berenschot

Testimonial

Service Bureau Gemeenten

"Namens Berenschot heeft Theo in de rol van interim directeur de opdracht gehad om het Service Bureau Gemeenten te ontmantelen en de activiteiten en de medewerkers bij zeven gemeenten in de regio Eemland, waaronder gemeente Amersfoort, onder te brengen.

Ik heb met bewondering gekeken naar de manier waarop Theo in een behoorlijke vaart deze operatie succesvol en harmonisch heeft weten uit te voeren. Theo heeft snel inzicht en overzicht en weet zowel vanuit inhoud als door zijn persoonlijkheid betrokkenen aangesloten te houden. Hij betrekt en ontzorgt. Theo is rustig, heeft een open en transparante werkstijl en vraagt zijn omgeving feedback op zijn opereren. De kracht van Theo zit hem in de combinatie van die bijzonder plezierige omgang met een gedreven totaal-aanpak.
"

drs. Daniƫlle Bogie, Berenschot