Kemper Interimmanagement en advies Kemper Interimmanagement en advies

Coaching en mediation

Mijn aanpak als coach

Als coach werk ik individueel (persoonlijke- en werk gerelateerde ontwikkeling) en voor groepen (managementteams, teams van medewerkers).

Als coach schep ik voorwaarden om het beste uit de gecoachte naar boven te laten komen. Ik luister actief, stel veel vragen, stel grenzen, zet mijn intuïtie in en confronteer waar nodig. Ik ben daarin altijd positief en ontwikkelingsgericht. Ik bevorder zelfsturing. Als coach richt ik mij erop om kwaliteiten van mensen vrij te maken of verder uit te bouwen om daarmee effectiever te kunnen zijn in het (arbeidzame-) leven.

Mijn aanpak als mediator

Mediation of conflictbemiddeling gebruik ik als interventie tussen personen of groepen mensen die een geschil met elkaar hebben. Als mediator kies ik zelf geen positie, doe geen voorstellen, maar schep condities waaronder partijen gezamenlijk aan een oplossing kunnen werken. Ik bevorder onderlinge communicatie waarbij niet de formele standpunten maar juist de daadwerkelijke belangen, wensen en behoeften centraal staan. Als mediator help ik zoeken naar opties voor oplossingsrichtingen die aansluiten bij de gedeelde belangen. De betrokkenen bepalen zelf de oplossing. Voorwaarden voor succes zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Hierover worden aan het begin van het proces schriftelijk afspraken met elkaar gemaakt.